info@triplemoto.com
072 157 98 95

ANVÄNDARVILLKOR

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Triplemoto. På hela webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till TriplemotoTriplemoto erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår “Service” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och / eller tillgängliga med länk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd på Woocommorse. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – ONLINE BUTIKVILLKOR

Genom att acceptera dessa användarvillkor föreställer du att du är minst en ålder av majoritet i din stat eller bosättningsprovins eller att du är majoritetsålder i din delstat eller provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina minderåriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller vid användning av tjänsten bryter mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några virus eller någon destruktiv kod.

Överträdelse eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd av oss .

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – AKAKURACITET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLÄGGNING AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Alla beroende av materialet på denna webbplats är på din egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH PRIS

Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan förvarning, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta en produkt. Alla erbjudanden för produkter eller tjänster som görs på denna webbplats ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller av dig uppfyller dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 – BETALNING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter egen bedömning, begränsa eller avbryta de köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postmeddelandet och / eller faktureringsadress / telefonnummer som angetts vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Villkor Billmate Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Billmate AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Triplemoto/Philip Svensson överlåtna till Billmate AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 11%. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Villkor Billmate Delbetala

Genom vårt samarbete med Billmate AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kan delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa faller detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Har du några frågor så kan du ringa Billmate på 040-303 500 för närmare information.
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0% ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68%.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 – ALTERNATIVA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg “som de är” och “som tillgängliga” utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon godkännande. Vi har inget ansvar på något sätt som härrör från eller relaterar till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNDER TILL TREDJEPARTHANDEL

Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar eller ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part

Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som gjorts i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄGG

Om du på vår begäran skickar vissa specifika kommentarer/recensioner (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post eller på annat sätt (tillsammans, “kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss i något medium. Vi är och är inte skyldiga (1) att hålla kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer efter eget gottfinnande som är olagliga, kränkande, hotande, injurierande, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kränker någon rättighet från tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadliga eller på annat sätt olagliga, missbrukande eller obscen material, eller innehålla datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för alla kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, INAKTURITETER OCH UTELÄMNANDEN

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, frakttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget angivet uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – Förbud mot användning

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 – UNDANTAG AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, representerar inte eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten på din enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) “som de är” och “som tillgängliga” för din användning, utan någon förklaring, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inga fall ska Triplemoto, våra styrelseledamöter, officerare, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvara för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll eller något annat förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) publicerat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om det meddelas om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 – GODSKYDD

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadlig Triplemoto och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, officerare, styrelseledamöter, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatsavgifter, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – SERVICE

I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts i tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Service, en sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 – AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningstiden ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är giltiga om inte du eller oss säger upp dem. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och / eller kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELT AVTALET

Misslyckandet av att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller avseende Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den författande parten.

AVSNITT 18 – GÄLLANDE LAG

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATIONAVSNITT

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@triplemoto.com

Triplemoto
Med vår passion för motorcyklar och engagemang för kunder vill vi ge er det bästa! Har ni några frågor eller funderingar kring vad vi gör så hör av er.
Triplemoto.com ©1995- 2021 | Triplemoto Inc. All Rights Reserved.
klarna_stor
Triplemoto